Nyheter

Nyheter

Den 11/11 är det återigen dags för vaccinationsträff och tematräff i Ekorrsele.

Exakt vilket tema vi kommer att ha är inte klart i dagsläget men däremot kan ni redan nu anmäla hur många hundar ni vill vaccinera.

 

Priset är 170 kr per Dhppi vaccin samt 170 kr för rabies vaccin. Betalas kontant på plats och försök ha så jämna pengar som möjligt.

 

Anmäl antal hundar och typ av vaccin senast den 27/10-2017 till vaccination@alvarnas.se

 

Arne Nylander

Ordförande

 

 

 

ADRESS: Älvarnas DHK c/o Jonas Broman

Västra Gumboda 10

915 94 Ånäset

 

 

Telefon:

Email:

Copyright @ All Rights Reserved