Hem

ÄLVARNAS DHK


Älvarnas DHK är en klubb i Västerbotten som firar
30-års jubileum 2019

Klubben grundades 1989 och hade året 2018 103 medlemmar inklusive familjemedlemmar,  merparten av dessa är i varierande grad tävlingsaktiva, varav ett 10-tal på lite högre nivå.   


Bortsett från tävlingsmomentet kör de allra flesta däremot hund för nöjes skull med fjällturer och skogturer mm och man hittar både nordiska och slädhundsförare i klubben.

Älvarnas DHK har en omfattande verksamhetsplan med seminarium, träningsträffar, Rullatorkoppen, vaccinationsträffar mm.

Klubbens medlemmar är spridda från kust till fjäll längs älvdalarna i Västerbotten & Västernorrland samt Norrbotten, och här återfinns alla möjliga hundraser från Malamuter, Grönländare till Pointer och Greyhoundkorsningar.

Alla olika stilar är också representerade, Nome, Nordiskt och Ski-journing & Sit-Ski, från sprint till långdistans samt tur & hundintresserade i allmänhet, men alla med samma intresse och inställning:


ATT KÖRA HUND SKALL VARA ROLIGT!


Nyheter/ Inbjudan

Årsmöte 28/5-2020


Hej Då Var det dags igen för Årsmöte i Älvarnas Dhk.
Torsdag den 28 Maj Klockan 19:00 plats vid datorn eller annan lämplig enhet som kan videochata i .
Nedan finner ni  länken till årsmötet. 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_NThmYzFmNzYtN2U0Zi00NjViLWI4ZjEtMTM4YTMzZmYyZTJk%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252276a2ae5a-9f00-4f6b-95ed-5d33d77c4d61%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c3e33687-13fe-41ad-bdb0-8f00f27016fe%2522%257d&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw00EeUWDMQFcRyu_imKvxln

Copyright @ All Rights Reserved

ADRESS: Älvarnas DHK c/o Jonas Broman

Västra Gumboda 10

915 94 ÅnäsetTelefon:

Email: