Nyheter


Copyright @ All Rights Reserved

Vi i ÄDHK hade den 28e juni det årliga årsmötet som höll till i Över Rödås byastuga.

Ni som läst kallelsen vet att den stora punkten uppe för diskussion var ifall att klubben skulle fortsätta att existera eller upplösas. Det vart ett långt möte med mycket diskussioner där vi försökte se alla möjliga för och nackdelar. Efter att alla deltagare på mötet fått rösta så landade majoriteten av rösterna på att klubben skulle fortsätta sin verksamhet!


Med det beslutet så har det även blivit rätt så stora ändringar i styrelsen. Vi vill börja med att rikta ett jätte stort tack till Peter Jacobsson och Björn Hammar för alla år tillsammans

med ÄDHK. Er brinnande passion för klubben och godhjärthet är inspirerande för oss alla.


Detta utgör nya styrelsen.

Victoria Åström (f.d. ledarmot) röstades in som ny ordförande i klubben och Lisbet Lind tog sig an rollen som sekreterare. Jonas Broman är fortsatt kassör och Donald Eriksson är fortsatt ledarmot. 


Vi kommer snart att hålla ett styrelsemöte där vi ska jobba för en verksamhetsplan inför året. Har ni några frågor eller önskemål om aktiviteter vi ska hålla under året så skriv gärna dom som kommentar på Facebook eller skicka dom till ordf@alvarnas.se så ska vi ta upp dom på mötet. Det är ju för er medlemmar och våra aktiviteter tillsammans som gör att vi vill vara kvar så va inte rädd att tycka till!

Allt gott / Victoria