Verksamhetsberättelse 2015

2015

Verksamhetsberättelse för Älvarnas DHK

2015-05-01 – 2016-04-30Styrelse:Ordförande:Arne Nylander

Kassör:Jonas Broman

Sekreterare:Björn Hammar

Ledamot:Lisbet Lind

Ledamot:Donald Eriksson

Ledamot:Ove Olsson


Valberedning:Eva Siewertz och Torgny Sjöberg


Revisorer:Anna-Lena Andersson och Greger Olofsson


Det har under verksamhetsåret 2015/2016 hållits 6 styrelsemöten samt ett ordinarie årsmöte. Donald Eriksson har varit ansvarig för klubbens hemsida och Andreas Renöfält har haft ungdomsansvaret under året.


Vid ingången av verksamhetsåret hade föreningen 55 medlemmar och vid  utgången hade vi 60 medlemmar.


ÄDHK har under året också haft samarbete med SISU idrottsutvecklarna och Svenska Draghundsportförbundet.


Föreningen har genomfört följande aktiviteter under verksamhetsåret:


•Älvarnas Facebook-grupp uppdateras flitigt och utgör ett komplement till hemsidan för att främja information och dialog mellan klubbmedlemmarna. Facebook-sidan ”gillas” av 177 personer vilket är 34 personer fler än föregående år. Uppdateringen av den traditionella hemsidan www.alvarnas.se har även under detta verksamhetsår varit begränsad. Planen på att starta upp en ny hemsida har inte verkställts utan förskjuts istället till kommande år.


•På årsmötet 2015-05-23 diskuterades föreningens verksamhet och medlemmarna fick lämna förslag på aktiviteter att genomföra under det nya verksamhetsåret. Årsmötet hade 11 deltagare.


•Sommarträffen i Missutjärn den 22/8 blev inte så välbesökt. 8 medlemmar slöt upp och av dessa var det 4 som tog sig dit med cykel!


•Rollatorkoppen arrangerades den 26/9 på sedvanlig plats – Trollbergsheden, 1 mil sydost om Vindeln. Cykelklassen lockade flest deltagare med sammanlagt 14 startande. Barnklassen lockade 4 lovande tjejer! Rollatorkoppen hade 40 startande detta år och totalt var det ca 60 personer som slöt upp.


•Den 7/11 hölls den sedvanliga vaccinationsträffen i Ekorrsele. I samband med den berättade Sara Renöfält om sina tuffa upplevelser under Femund Junior 2015 och stormen Ole! Det fanns även möjlighet att kika på Dyck-vagnar samt en del innovativa slädhundsprodukter från Jan-Martin Karlsson. Totalt 39 deltagare. 96 hundar vaccinerades.


•Det har varit ett riktigt framgångsrikt tävlingsår där ÄDHK förutom de individuella prestationerna även uppvisar en stor bredd inom draghundsportens olika discipliner:


SM i Gafsele. Anna-Lena Andersson 1:a 4SA, Arne Nylander 3:a i MD12, Gun-Marie Hammar 2:a i MD6.

EM/Femundlöpet. Sara Renöfält 3:a i långdistans EM junior.

Finnmarkslöpet. Petter Karlsson 1:a i F1000.

SM lina lång i Kiruna. Gun-Marie Hammar 3:a och Joel Hammar slutade 2:a.

Albin minneslöp, Kiruna Frida Andersson 1:a i SP2yC.

Yukon Quest Torsten Kohnert 6:a.


•Vare sig någon Kalla Koppen eller Långa Koppen blev av detta år. Snötillgången gjorde det omöjligt att på ett säkert sätt genomföra Kalla Koppen och få deltagare i kombination med en epidemi av kennelhosta gjorde att även Långa Koppen ställdes in.


•Barn- och ungdomsverksamheten har under året utgjorts av att det funnits möjlighet att ställa upp i barn- och ungdomsklasser på Rullatorkoppen. Sara Renöfält genomförde även Femund Junior.


•Lisbeth Brax Olofsson representerade klubben på SDSFs föreningsstämma.


•ÄDHK har fått bidrag från Västerbottens Idrottsförbund samt SDSF vilket möjliggjort inköp av 1 sparkcykel/kickbike och 2 trehjuliga sparkcyklar. Dessa kommer att kunna lånas ut till klubbens medlemmar.


Copyright @ All Rights Reserved