Verksamhetsberättelse 2007

2007

Verksamhetsberättelse för Älvarnas DHK 2006-05-01 – 2007-04-30

 

Styrelse: Ordförande: Eva Siewertz Kassör: Holger Dettki Sekreterare: Björn Hammar Ledamot: Lisbeth Lind Ledamot: Anders Berg 

Valberedning: Andreas Renöfält  Arne Nylander 

Revisorer: Maria Gustavsson  Donald Eriksson   

Det har under säsongen 2006/2007 hållits 7 styrelsemöten samt ett ordinarie årsmöte med en efterföljande extra föreningsstämma med anledning av stadgeändringarna som gjordes under det gångna året. Älvarnas Klubblad har utkommit med 3 nummer som sammanställts av Arne Nylander. Holger Dettki har hållit hemsidan uppdaterad under året och bland annat förbättrat medlemsregistret som nu även innehåller information om FID-nummer, licens och Grönt kort. Hemsidan har haft 3477 besök under perioden 060521 – 070430. Vid ingången av verksamhetsåret hade föreningen 76 medlemmar varav 45 med tävlingslicens, vid utgången hade vi 87 medlemmar varav 58 med tävlingslicens. Uppdraget som ungdomsansvarig har varit otydligt formulerat vilket medfört att inga aktiviteter finns att rapportera förutom att sex barn/ungdomar körde Rollatorkoppen och att ett barn har tagit Grönt kort under året.   

Föreningen har genomfört följande aktiviteter under året: 

 På årsmötet 060513 diskuterades föreningens verksamhet och medlemmarna fick lämna förslag på aktiviteter att genomföra under det nya verksamhetsåret. Årsmötet hade 22 deltagare. 

 Den traditionella sommarfesten hölls detta år vid Mårdseleforsens Kaffestuga 060812. 22 av klubbens medlemmar deltog i festligheterna. Förutom korvgrillning, tipspromenad, bad i forsarna och gemensam middag hölls även en extra föreningsstämma (se nedanstående punkt).   

 Älvarnas Draghundklubb fick 060812 nya stadgar med anledning av förändrade krav från myndigheter, banker och kommunen. Den på årsmötet föreslagna namnändringen röstades dessutom bort och föreningens namn förblev oförändrat. 

 Grönt-Kort-utbildningen startades även den i anslutning till sommarfesten vid Mårdseleforsen 060812. Studiecirkeln fortsatte sedan på höstträffen i Ekorrsele 061111 och avslutades på Kalla Koppen i Ekorrträsk 070113. Tjugoen av klubbens medlemmar deltog i utbildningen som Arne Nylander stod som cirkelledare för. 

 Klubbkåtan renoverades under sommaren och fick bland annat nytt tak och blev ommålad. Eva Siewertz, Arne Nylander och Björn Hammar ordnade detta. 

 Rollatorkoppen genomfördes vid klubbkåtan på Rödåheden 060930. Denna gång var det premiär för att köra Rollatorkoppen som så kallad lokal motionstävling med Pether Ericsson som tävlingsdomare och Arne Nylander som tävlingsledare. Ungefär 50 personer deltog som tävlande, handler, supporter och åskådare vid årets Rollatorkopp. Av resultatlistan framgår att 40 ekipage startade med 32 förare (några körde flera spann). 

 Vid höstträffen i Ekorrsele 06111 föreläste och vaccinerade veterinär Mia Forsgren som del 2 i ”Grönt-kort”-utbildningen. 26 medlemmar deltog totalt. 

 Kalla Koppen ställdes tyvärr in pga. snöbrist men deltagarna i Grönt-kort-utbildningen fick ändå lyssna till tävlingsdomare Ove Olssons föreläsning samt se en DVD-film från Iditarod. 

Nytt datum för Kalla Koppen blev den 070217 och vid detta tillfälle kom 7 deltagare och körde på familjen Eliassons spår i Ekorrträsk 

 Arne Nylander representerade ÄDHK på Svenska Draghundsportförbundets årsstämma i Luleå. 

 Vindelfjällslöpet 2007 blev en lyckad och väl genomförd återupplivning av tidigare arrangemang. Tävlingen sammanfattas bäst i tävlingskommitténs egen rapport i   bilaga 1.


Copyright @ All Rights Reserved