Björkselesprinten

Björkselesprinten

Tävlingen går i Björksele som ett samarrangemang med Björksele DHK under namnet Björkselesprinten


Den största utvecklingen som hänt på denna tävling är att antalet nordiska spann har ökat oerhört, vilket visar att Älvarnas DHK har en enorm bredd inom klubben.


Det roligaste inslagen är kanske att även våra medlemmar med funktionsvariationer visat upp sig med sina "Sit-skis" och bevisat att det går att vara aktiv draghundsförare även om man sitter i t.ex rullstol i vanliga fall.Björkselesprinten inbjudan


anmalan@alvarnas.se

Copyright @ All Rights Reserved